Önsöz

Anasayfa Din MAFYALARI Kronoloji Sitemap

ANASAYFA

Din MAFYALARI (Kitap)

ÖNSÖZ

KRONOLOJİ

  BÜTÜN   DÜNYADAKİ KAVMLARA

İkinci Bir İspat

ORGANİZASYON ve  ALLAH

Belki Dinlerler

MAHKEME TUTANAKLARI

Organizasyona bir Mektup

AH ŞU ONLAR     YOKMU!

ALLAH BİZİ Mİ KULLANIYOR?

MUSEVİ    HIRISTİYAN MÜSLÜMAN

İnanan ve İnanmayanlarla Sohbet

NEDEN İKİYÜZLÜLÜK !

BİZ NEREYE GİDELİM?

Çok Önemli Bir Gün

 Sadakat

Suçunu İtiraf Edecek!

Gerçeklerden nefret ediyoruz

SİTEMAP

Bütün Dünyada Yaşayan ve Bizzat Herkesi İlgilendiren Bir Konu!

Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte idi...Tanrı yeryüzüne baktı ve her şeyin ne denli bozulduğunu gördü...Tanrı Nuh´a: “insanlığa son vereceğim” dedi, “çünkü onlar yüzünden yeryüzü zorbalıkla doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok edeceğim.” (Yeni çeviri Mukaddes Kitap Yaratılış ya da Tekvin bölümü, Bap 6 ayet 5 ve 12-13  ) ...Ey Tanrım bağışla, ...sapıtmışların yok olmasından başka bir şeylerini arttırma. (Kuranın Nuh suresi, 71´inci sure 28´inci ayeti.)

Yukarıdaki sözler bizzat Allah’ın olup; peygamberleri vasıtasıyla yazdırmış olduğu Tevrat-Zebur-İncil ve Kurandan alınmadır. Zamanımızla olan ilgisini birçok peygamberlerin sözlerinden okuyabileceğimiz gibi, ben burada sizlere ancak bir ayet daha göstermeye çalışacağım. İncilin Matta kitabında İsa Mesih son günlerle ilgili şöyle der:

Nuh’un günleri nasıl idi ise, insanoğlunun (yani İsa Mesih’in) gelişi de öyle olacaktır. Çünkü Nuh´un gemiye girdiği güne kadar, tufandan evvelki günlerde, insanlar yerler içerler, evlenirler ve kocaya varırlardı; tufan gelip hepsini alıncaya kadar nasıl bilmedilerse İnsanoğlunun gelişi de öyle olacaktır. Matta 24 Bap ya da bölümün 37-39 ayetleri

Lütfen okuduğunuz şeylerin bizzat sizi ilgilendirip ilgilendirmediğini bir düşünün. Allah’ın bizzat bütün insanlıkla tek tek ve de yeryüzünle ilgilendiğinden şüphe ediyorsanız şu sözleri okuyun:

Bir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Enam Suresi, 6´tıncı sure 59´uncu ayet

Ve sizin başınızın saçları bile hep sayılıdır. Mukaddes kitabın Matta kısmının 11´inci Bap 30 ayeti.

Yeryüzündeki ağaçları düşünün, onlardan dökülen yaprakların sayısını hesap edebilir misiniz? Yine yeryüzündeki bütün insanları düşünün, ve onların saçlarının her gün ne kadar dökülüp ne kadar da yerine yenisinin çıktığını, peki bunları sayabilir misiniz? Aslında bize göre imkânsız bir şey. Hem de yaşadığımız bu teknikte. Hatta lüzumsuz bile gelebilir. Hangi anne-baba çocuğunu sevdiği halde saçlarını saymıştır ve de sayısını her an tam biliyordur? Bütün bunlar bize saçma mı geliyor? Olabilir, fakat anlatmak istenilen Yaratıcımızın bütün bunları bildiğidir. Bunun böyle olduğunu gösteren ayetleri yukarıda okuduk. Yüzlerce ayetin yanında sadece bu iki ayet bile O’nun ne kadar kudretli olup, ve bizzat bütün yaratıklarınla çok yakından ilgilendiğini gösteren ispatlar değil midir? Her birimizin saçlarının sayısıyla ilgilenen bir Tanrı, yüreklerimizden geçen şeylerle, yaptıklarımızla, yapacaklarımızla, söylediklerimizle ilgilenmez mi? Evet yaptıklarımıza, düşüncelerimize, davranış nedenlerimize, yüreğimizde kurduğumuz şeylere Allah çok daha önem veriyor.

Bunlar Hakkında çocukluğumuzdan beri muhakkak bir şeyler duymuşuzdur. Her ne kadar dindar değilsek, dindar geçinenlerden de çok ağzımız yandıysa da, bizzat Allah’ın bizlerle ilgilendiği gibi olmasa da, fakat O’nun bizden beklediği şekilde O’nunla ilgilenelim. Biz Yaratıcımızın saçlarını sayamayız, bu saçmalık olurdu. Fakat zaman ayırarak hakiki bilgiyi ararsak, bu bizim için hayat demek olacaktır.

Bu kitap vasıtasıyla, sizlere anlatmak istediğim şeyleri düşünerek okumanızı tavsiye edeceğim. Çünkü bizzat sizi de ilgilendiriyor. Çok şeylere, mesela politika, Türk-Kürt sorunu, savaşlar, terör, milyonlarca sığınmacılar, fakirlik, açlık, kadın erkek sorunları, dünya gidişi bizi ilgilendirmiyor diyebiliriz. Çoğu zaman gerçektende ilgilendirmez. Çünkü genelde elimizden bir şey gelmez. Bu uğurda büyük çabalar sarf etsek de değiştiremeyiz.

Fakat burada bahsi geçen konular her kim olursanız olun bizzat sizi, evet bütün insanlığı ilgilendiriyor. Çünkü bu Allah’la sizin aranızdaki ilişki, sizin için ya ebedi hayat ya da ebedi bir hüküm giymek olabilir. Bizler ise çok şeyleri değiştiremesek de, kendimizi değiştirebiliriz. Çünkü aynı Nuh’un günlerinde olduğu gibi bir zamanda yaşıyoruz.

Bu kitapta okuyacağınız yorum ve anlayışlar peygamberlik değildir. Yani Allah bizzat benimle peygamberleriyle yaptığı gibi sözle konuşmadı. Ancak peygamberlerin sözlerinden, araştırmayla edindiğim bilgileri,  Allah´a dua ve yalvarışla doğru bir anlayışa sahip olmak için uğraşıyorum. Birçoklarının geçmişte, bilerek ya da bilmeyerek yapmış oldukları yanlışlıklardan da ders alarak, öğrenerek bir sonuç ya da bir başlangıç çıkarmaya çalıştım.

Bunların günümüzde böyle olacağını da Allah önceden söyledi. Mukaddes Kitabın Daniel kısmında Bap 12 ayet 4´de Allah derki:

Fakat sen ey Daniel, sonun vaktine kadar bu sözleri sakla, ve kitabı mühürle; birçok adamlar araştıracaklar, ve bilgi çoğalacaktır”.

İşte sonun vaktinde yaşadığımızdan dolayıdır ki, sahip olduğum bilgileri herkese aktarmaya çalışacağım.

Hoş ve esen kalın.